കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 03, 2012

ചിരിക്കാൻ..

ഇതു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ ചിരിച്ചു..ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പയ്യന്റെ ആ ഈഗർനെസ്സ് ബോധിച്ചുc..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index