കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 19, 2011

ttf malayalam evuraan

ttf-malayalam-fonts-evuraan.deb


Thought I'd share the .deb package I created with Updated Malayalam Fonts to address the issue detailed here. (while we all continue to wait for a possibly better solution with no known ETA, this is what I ended up doing for my deployments worldwide.)

Please leave a comment here in case you've a feedback on this.

Just as a suggestion, make sure you don't have offending fonts in your $HOME/.fonts directory:

$ mv $HOME/.fonts $HOME/old.fonts

That should take care of your local fonts.


അതായത്, ആണവ ചില്ല് കാണിക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രയാസങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫോണ്ടുകള്‍ എല്ലാമെടുത്ത് ഒരു .deb പാക്കേജുണ്ടാക്കി, അതിവിടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം.

ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീന്‍ ഗ്രാബായി ചെയ്തത് താഴെയുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍/ഫീഡ്ബാക്ക് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കില്‍ താഴെ കമന്റായി ഇട്ടാല്‍ മതിയാകും.

Legal Mumbo Jumbo: (You cannot sue me, if this causes the nuclear missiles you're responsible for, to randomly auto-fire.)

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

Here's a screen-grab video of an install I did, with MUCH better rendering.

Related: ചിത്രങ്ങള്: ഫോര്ജാത്തവന് ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index