കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 05, 2011

അരിപ്പൊടി

അരിപൊടിയല്ലെഡാ പൊട്ടാ! അരിപ്പൊടി. അരിപൊടിക്കാന്‍ മേലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേടാ അരിപ്പൊടി വാങ്ങുന്നേ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index