കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 05, 2007

പിന്മൊഴി‍ ഔട്ടേജ്

പിന്മൊഴി ഔട്ടേജുകള്‍ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു പേജ്:Sun May 6 02:00:10 EDT 2007


ഓടരുതാഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ഓടിയതിനാല്‍, പിന്മൊഴികള്‍ കുറേ മണിക്കൂറുകള്‍ [05/05/07 -- 1824 - 2350 EDT hrs, approx.] നിന്നു പോയിരുന്നു. യാ‍ത്രക്കിടയിലായിരുന്നതിനാല്‍, അറിഞ്ഞതുമില്ല.

അസൌകര്യമുണ്ടായതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു.


Tue Jun 5 21:14:19 EDT 2007അവിചാരിതമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാല്‍, മൊഴികള്‍ 03:00:34 PM -> 08:36:54 PM (EDT) വരെ തടസ്സപ്പെടുകയും, ചില കമന്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതി കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

അസൌകര്യം ഉണ്ടായതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു..

14 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

evuraan പറഞ്ഞു...

ഓടരുതാഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ഓടിയതിനാല്‍, പിന്മൊഴികള്‍ കുറേ മണിക്കൂറുകള്‍ [05/05/07 -- 1824 - 2350 EDT hrs, approx.] നിന്നു പോയിരുന്നു. യാ‍ത്രക്കിടയിലായിരുന്നതിനാല്‍, അറിഞ്ഞതുമില്ല.


അസൌകര്യമുണ്ടായതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു.

evuraan പറഞ്ഞു...

ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി.. :)

വിശ്വം പറഞ്ഞു...

ഔട്ടേജ്, പിന്മൊഴി‍ , പരീക്ഷണം
message pending

വിശ്വം പറഞ്ഞു...

:)

evuraan പറഞ്ഞു...

ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി..

qw_er_ty

പിന്മൊഴികള്‍ പറഞ്ഞു...

ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി..

qw_er_ty

പിന്മൊഴികള്‍ പറഞ്ഞു...

ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി..

qw_er_ty

പിന്മൊഴികള്‍ പറഞ്ഞു...

ഒരു പരീക്ഷണം

ആരപ്പാ? പറഞ്ഞു...

പരീക്ഷണം..!

മേലാവും പറഞ്ഞു...

ആരാവും? പരീക്ഷണം..

evuraan പറഞ്ഞു...

പരീക്ഷണം

ബിന്ദു പറഞ്ഞു...

എന്താ പറ്റിയത്‌? വീണ്ടും നിന്നു പോയോ? അതോ കല്യാണം കൂടാന്‍ പോയൊ? :)

RR പറഞ്ഞു...

ഗൂഗിള്‍ ഗ്രൂപ്സ്‌ ചത്തു പോയ ലക്ഷണം കാണുന്നു :)

evuraan പറഞ്ഞു...

അവിചാരിതമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാല്‍, മൊഴികള്‍ 03:00:34 PM -> 08:36:54 PM (EDT) വരെ തടസ്സപ്പെടുകയും, ചില കമന്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതി കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

അസൌകര്യം ഉണ്ടായതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു..

അനുയായികള്‍

Index