കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 18, 2005

kde3.5 -ലെ മലയാളം റെൻഡറിങ്ങ്

കെ.ഡി.ഈ 3.5-ലെ മലയാളം പേജുകളുടെ സ്ക്രീൻ‍ഷോട്ടുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

(ഉബണ്ടു)


കോൺക്വററിലെ റെൻഡറിങ്ങ്:


കോൺ‍ക്വററാണ് ഇത്തിരികൂടി മെച്ചം.

ഫയർഫോക്സിലെ (1.5) റെൻഡറിങ്ങ്:

1 അഭിപ്രായം:

evuraan പറഞ്ഞു...

പരീക്ഷണം... വെറും ഒരു പരീക്ഷണം... പിന്മൊഴികളുടെ പരീക്ഷണം...

അനുയായികള്‍

Index