കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 14, 2019

Court (2015)

കുറേ നാളുകൾ കൂടി ഒരുഗ്രൻ ഇന്ത്യൻ മൂവി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി: കോർട്ട് എന്ന സിനിമ, മറാഠിയും ഇംഗ്ളീഷും ഒക്കെ കലർന്ന നല്ലയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു.

Court (film) POSTER.jpg

കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്.

https://en.wikipedia.org/wiki/Court_(film)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index