കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 10, 2016

അഹിതം

രാത്രി പതിനൊന്ന് അൻപത്തേഴിനു,
എന്റെ പേനാക്കത്തിക്ക് വഴിതെറ്റി..
ചോരയൊഴുകുന്ന കീറലുകളിലൂടെ
നോവിന്റെ ഭേദങ്ങളിലൂടെ,
മുന്നേറിയേറി അതിന്റെ മുന.
വശങ്ങളിലെ ചെറിയ പല്ലുകൾ  പിന്നാലെയും.

1 അഭിപ്രായം:

VEEDU പറഞ്ഞു...

www.veedudesigns.com visit us for KERALA HOME DESIGNS

അനുയായികള്‍

Index