കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 05, 2015

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം


About time, she's free. They're free.

ഇസ്ലാമിക ഭീകരരില്‍ നിന്നും രക്ഷപെട്ടോടുന്നവര്‍.

http://evuraan.info/screenshots/images/free_dom.png


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index