കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2012

ഫക്ക് യൂ, അയർലാൻഡ്!ഫക്ക് യൂ, അയർലാൻഡ്

FUCK YOU, IRELAND! 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index