കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 13, 2011

making boxee work...

ബോക്സി എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്... ( boxee is a poor port of xbmc )

http://www1.thani-malayalam.info/screenshots/images/a-boxee-joke.png

ഇവിടെ... :)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index