കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 02, 2011

നിഴലും നിലാവും

നിഴലും നിലാവും ഇടതൂര്‍ന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗം - ഈ ഭൂമി. എന്റെയും കൂടി ലോകം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index