കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 28, 2011

പക്വത

കൂട്ടാനില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ പച്ചമുളക് ഏറ്റം അവസാനമാണു കണ്ടീക്കുക. അതു അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ, പെടുക്കാന്‍ മുട്ടും.

fool me once..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index