കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 07, 2010

മുമ്പും പിമ്പും

19.00 ഡോളറിന്റെ സ്പീഡ്:

http://www.speedtest.net/result/940871993.png

കൂടുതല്‍ കാശിനുള്ള സ്പീഡ്:

http://www.speedtest.net/result/944555411.png

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index