കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2010

mov വേണോ, അതോ mp4 വേണോ?

ഐഫോണിന്റെ ടെക്‌‌നിക്കല്‍ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ പേജില്‍ നിന്നു്:

Video playback

  • Video formats supported: H.264 video, up to 1.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Low-Complexity version of the H.264 Baseline Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; H.264 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Baseline Profile up to Level 3.0 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats
mov ആയാലും mp4 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നര്‍ത്ഥം.

എന്നാലും .mov-യ്ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ മാത്രം ഫോര്‍മാറ്റാണെന്നതിനാലും, ക്വിക്‌‌ടൈം പ്ളേയര്‍ വേണമെന്നതിനാലും, പ്രോഗ്രസ്സീവ് ഡൗണ്‍ലോഡിനു പ്രയാസമാണെന്നതിനാലും, ഞാനവയെ mp4-ലേക്ക് കണ്‍വെര്‍ട്ടുന്നു. കണ്‍വെര്‍ട്ടിക്കഴിഞ്ഞു് ഒന്നു് - രണ്ടു് മെഗാബൈറ്റ്സ് വലിപ്പവും കുറയും .mp4 ഫയലിനു്:


$ MP4Box -add myvid.mov myvid.mp4
IsoMedia import - track ID 1 - Video (size 320 x 236)
IsoMedia import - track ID 2 - Audio (SR 48000 - 2 channels)
Converting to ISMA Audio-Video MP4 file...
Saving to myvid.mp4: 0.500 secs Interleaving

$ du -ks myvid*
752700 myvid.mov
750512 myvid.mp4

$ file myvid*
myvid.mov: ISO Media, Apple QuickTime movie
myvid.mp4: ISO Media, MPEG v4 system, version 2


isma hinted mp4 ഫയലാണു് പ്രിയമെന്നു് സംഗ്രഹം.!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index