കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2009

ഹിറ്റാച്ചിയാല്‍ ആക്രാന്തം തീരുമോ?

മന്ദാക്രാന്ത പോലെ ഇന്നീം വേറൊരു ഒരാക്രാന്തവുമുണ്ട് - ഡ്രൈവാക്രാന്ത..!


താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിനു നല്ലൊരു സെയില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ Hitachi യുടെ 2 TB ഒരു ഡ്രൈവ് വാങ്ങിയിട്ടു, 120.00 ഡോളറിനു വലിയ തെറ്റില്ലാന്നു തോന്നി:

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1282825525393&id=b977860e54ccbda7dd36c674c4328ca9&url=http%3a%2f%2finkpool.de%2fimages.php%3furl%3dhttp%3a%2f%2fstatic.actebis-images.com%2fproductimages%2fI807115.jpghitachi HDS722020ALA3301 Disk /dev/sda: 250.0 GB
2 Disk /dev/sdb: 300.0 GB
3 Disk /dev/sdc: 750.1 GB
4 Disk /dev/sdd: 2000.3 GB
5 Disk /dev/sde: 32.0 GB

ആകെ മൊത്തം കപ്പാസിറ്റി 3.3 ടെറാബൈറ്റോളമായി. ഏച്ചു കെട്ടിയവ ഇത്തിരി മുഴച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, കുറേ നാളത്തേക്ക് അല്പം ആശ്വാസമാവുമായിരിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index