കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 17, 2005

കത്രീനയുടെ ലാഭവശം

U.S. Deficit Totals $195.8B in 3rd Qtr. - Yahoo! News

നാശം വിതച്ച കത്രീന എന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തിയ വിവാദങ്ങൾ ഇനിയും അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

യു.എസിന്റെ കമ്മി ഒരളവു വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമായത് കത്രീനയാണത്രെ.

അമേരിക്കൻ ഇൻഷൂറന്സ് കമ്പനികൾക്ക് വിദേശത്തുള്ള അവരുടെ റീ-ഇൻ‍ഷൂറേഴ്സ് കത്രീനയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി വമ്പൻ തുക കൊടുത്തതിനാലാണ് ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index