കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 22, 2012

നീലക്കടമ്പുകളിൽ.. :(

നീലക്കടമ്പുകളിൽ.. എന്ന പാട്ട് തിരഞ്ഞെത്തിയത് ഈ ലിങ്കിലാണു്.പോസ്റ്റിന്റെ ഗുട്ടന്സൊക്കെ  യുട്യൂബിലെ കമന്റുകളിൽ.. 


:(

അനുയായികള്‍

Index