കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 14, 2011

അടി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ?

ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സംശയം: അവള്‍ടെ അമ്മായിഅപ്പന്‍ എന്താ ഇതു വരെ ഡൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന്?

അടി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index