കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2010

ഒബീസ് മുളക്

പാവം കാന്താരി മുളകിനു ഒബീസിറ്റി പിടിച്ചതല്ലാ, ഇതൊരു പൊണ്ണന്‍ ജനുസ്സാ - ഉണ്ടന്‍മുളക് എന്നു പറയും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index