കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 23, 2010

മഴ

എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടി, മഴ! മുടിയാനുള്ള മഴയെന്നും ഇവിടെ ചിലര്‍.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index