കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 29, 2010

എഞ്ചിനീയര്‍


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Model_Engine_Luc_Viatour.jpg/220px-Model_Engine_Luc_Viatour.jpg


എഞ്ചിനീയരാവാന്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജില്‍ പോയാല്‍ മാത്രം പോര. എഞ്ചിനേലും പണിയണം. എഞ്ചിനേല്‍ പണിയുന്നവനാണു് എഞ്ചിനീയര്‍.

ആ പറഞ്ഞത് വിവരക്കേടാണു് കേട്ടോ..!

"cleverness" എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള "ingenium" എന്നൊരു ലാറ്റിന്‍ വാക്കില്‍ നിന്നാണു് എഞ്ചിനീയര്‍ ഉണ്ടായത്. കൂടുതല്‍ ദാ Engineer എന്ന വിക്കി ലേഖനത്തില്‍.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index