കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, May 27, 2012

ഉബണ്ടു unity/unity-2d-യില്‍ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍

ഉബണ്ടു 12.04-ലും മറ്റുമുള്ള യൂണിറ്റി /യൂണിറ്റി 2ഡ് (unity, unity 2d) തുടങ്ങിയവയില്‍ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള എഴുത്തുപാധി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുവാന്‍:


sudo apt-get install scim-m17n ibus  ibus-m17n m17n-contrib
 
Reboot (Or, Restart your X, Or, Restart scim), choose ml-mozhi, you should be all set. 
 
 മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആപ്ളിക്കേഷന്‍ (ടെക്സ് എഡിറ്ററോ, ബ്രൗസറിന്റെ ഇന്‍പുട്ട് സെക്ഷനോ മറ്റോ) തുറന്നിട്ട്  ctrl+space  ഞെക്കി മലയാളം സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

scim-ലാണെങ്കില്‍ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യാന്‍:
ibus-ല്‍ മലയാളം സെലക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ :
How to type Malayalam in Ubuntu? 
How to type Malayalam in Ubuntu unity/ unity 2d?
How to type Malayalam in Ubuntu 12.04 (precise)

3 comments:

Kaaliyambi Kaaliyambi said...

പതിനായിരക്കണാക്കിനു കൊട്ട നിറയെ നധി ഏവൂരാനേ.. :)വിന്‍ഡോസ് എക്സ് പീ കമ്പ്ളീറ്റ് കളഞ്ഞ് ഉബുണ്ടു ആയി. 12.04 എന്തൊരു സ്പീഡ്. എക്സ് പീയില്‍ കളാഞ്ഞ് പോയിരുന്ന എന്റെ അധികം ഒരു ജീ ബീ റാമും കിട്ടി. മലയാളത്തിനു വഴിയില്ലാതെ വിഷമിയ്ക്കുമ്പോഴാണ്‍ ഇത്.

Kaaliyambi Kaaliyambi said...

നന്ദി (നധി അല്ല):)

Danial Jose said...

Using this simple bash script you can download Malayala Manorama magazines for free! (vanitha, karshaka sree, Smapathyam, Fast track) works with Ubunut, Windows 7 and Mac!
ഈ ബാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മലയാള മനോരമ വാരികകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (വനിത, കര്‍ഷക ശ്രീ, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക്, സമ്പാദ്യം .....) ഇത് ഉബുണ്ടുവിലും വിണ്ടോവ്സിലും മാകിലും ഉപയോഗിക്കാം

Daily Life Tips And Tricks

Followers

Index