കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, June 13, 2011

കിരാത

ബാര്‍ബേറിയന്‍, കിരാതന്‍ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാണ്ടേ ഒരു കിരാത.

ഭോഗിച്ച് ആനന്ദിക്കാന്‍ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെ തരട്ടേയെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഏതു സൗദി മുല്ലയാണു് അതു തെറ്റാണെന്നും, വേണ്ടാന്നും പറയുക? അതും യുദ്ധത്തടവുകാരെ "സ്നേഹിക്കലാ"ണല്ലോ?

'Female war prisoners should be sex slaves for men' - International News –

//ഇവള്‍ക്കാരുമില്ലേ ഒരു ഗാഗ് ബോളും ചാട്ടയും മേടിച്ച് കൊടുക്കാന്‍?

1 comment:

Koomz said...

അമേരിക്ക സഹായിചിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇവളൊക്കെ ഇപ്പൊ സദ്ദാമിന്റെ നാട്ടില്‍ സെക്സ് സ്ലേവ് ആയെനെ.

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.