കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, December 18, 2010

ഷ്രെഡര്‍/ഫയര്‍പ്ലെയ്സ്

ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ഫയര്‍പ്ലെയ്സ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു. ഷ്രെഡ് ചെയ്യാന്‍ വെച്ചിരുന്ന കുറേ പേപ്പ്പ്പറുകളും കത്തിക്കാന്‍ പറ്റി.

No comments:

Followers

Index