കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 23, 2010

എലിയെ ഓടിക്കാന്‍..

ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ എലി കയറുമെന്ന്
പേടിക്കേണ്ട..!

No comments:

Followers

Index