കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 23, 2010

ദൈവനിന്ദ, ആളെക്കൊല്ലാന്‍

ഇനിയഥവാ ദൈവനിന്ദ കാട്ടിയാല്‍ത്തന്നെ അതിന്‍റെ പേരില്‍ മനുഷ്യന്‍, മനുഷ്യനെ കൊല്ലണോ? ദൈവത്തിനു കഴപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ദൈവം തന്നെ തീര്‍ക്കട്ടെ..



(കടപ്പാട്: ദീപിക ദിനപത്രം)

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.