കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, September 25, 2009

വാട്ടീസ് കല്‍‌ക്കണ്ടം.?!

കല്‍‌ക്കണ്ടമെന്നാല്‍ എന്താണെന്നറിയാത്ത മലയാളിയുണ്ടോ? മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഓര്‍‌ഗാനിക് കാന്‍‌ഡിയല്ലേ കല്‍‌ക്കണ്ടം? കല്‍ക്കണ്ടം ചേരുന്ന പൊടിക്കൈകളും നിരവധിയാണു്‌.

കല്‍‌ക്കണ്ടത്തിന്റെ രുചിയൊന്നു്‌ ഓര്‍‌ത്ത് നോക്കൂ..!

ഉം ഉം ഉം! പ്ല്ട്ടാ..!

എന്നാലും,

കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഒരു സം‌ഭാഷണശകലത്തിലൂടെയാണു്‌ കല്‍‌ക്കണ്ടം മനസ്സില്‍ വീണ്ടും പൊന്തിയത്. ഒപ്പം ചോദ്യവും? വാട്ടീസ് കല്‍‌ക്കണ്ടം?

വാട്ടീസിന്റെ ഗുണമുള്ള കല്‍‌ക്കണ്ടം എന്നതല്ല വിവക്ഷ. എന്താണു്‌ കല്‍‌ക്കണ്ടം? അതെങ്ങിനെയുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണു്‌ ഉത്തരമില്ലാതെ നില്‍‌ക്കുന്നത്.


ബഹുമാന്യരെ, ആര്‍ക്കേലും അറിയാമോ കല്‍‌ക്കണ്ടം (൧) എങ്ങിനെയുണ്ടാക്കുന്നു? (൨) അതിന്റെ ഇം‌ഗ്ലീഷിലെ പേരെന്ത്?

6 comments:

പ്രിയംവദ-priyamvada said...

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_candy...ithalle?

Umesh::ഉമേഷ് said...

Rock candy

കണ്ണനുണ്ണി said...

silver sugar aano ?

evuraan said...

കല്‍‌ക്കണ്ടം എന്നാല്‍ റോക്ക് ക്യാന്‍ഡി തന്നെ. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അപ്പീലിനു പോവുന്നില്ല...!

നന്ദി കൂട്ടരേ..!

അതുല്യ said...

http://www.dewsworld.com/FRockCandy.html

Respond Keralam said...

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_candy

Followers

Index