കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, August 12, 2015

അഭിവൃദ്ധി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷം..ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡര്‍ ലി യു ചെങ്ങിന്‍െറ പ്രസ്താവന ചുവടെ. അതു കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ രാജാക്കന്മാർ "ജബ ജബ ജബാ.., ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല..!! അതിനു പകരം ആയിരം കിലോമീറ്റര്‍ ധര്‍ണ നടത്താം..!" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും, ശരാശരി മലയാളി ഒരിക്കലെങ്കിലും  കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദമാണു് ഈ ചൈനക്കാരന്റെ.

" കമ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവുമെന്നാൽ ദാരിദ്ര്യം പങ്കു വയ്ക്കലല്ല, അഭിവൃദ്ധിയുടെ പങ്കു വയ്ക്കലാണെന്ന് ലി യുചെങ് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികളിലൂടെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലുമെത്തണം.

പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല വികസനവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുമാണു പ്രധാനമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി ലി യുചെങ്. അതിനു സാമ്പത്തികരംഗത്തു പരിഷ്കരണ നടപടികൾ വേണം, സ്ഥിരതയുണ്ടാവണം. പാർട്ടിയുടെ സ്വാർഥതാൽപര്യങ്ങളല്ല ജനതാൽപര്യമാണു നോക്കേണ്ടതെന്നും കേരളത്തിലെ കമ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."

(നമ്മളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചക്രവർത്തിമാരേക്കാൾ ഭക്തിയുള്ളവരും, അവരൊരുനാൾ  ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യം മൊത്തം ഭരിക്കുന്നതു വരെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പുഴുങ്ങിത്തിന്നാൻ  മാത്രമെന്നു ധരിക്കുന്നവരുമാണല്ലോ..?)

1 comment:

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

പാവങ്ങൾ!!!!!!കേരളകമ്യൂണിസ്റ്റുകളും ജീവിച്ച്‌ പോകട്ടെന്നേ.....അവർക്കുമില്ലേ പണമുണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ??

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.