കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, February 01, 2012

ഫാസ്റ്റ്‌‌ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ബട്ടണു, നന്ദിയോടെ..പലതരം റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോളുകളുടെ കീമാപ്പിങ്ങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് - lirc-യിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായി. അങ്ങനെ എഴുതിയ റിമോട്ടുകള്‍ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഫാസ്റ്റ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ബട്ടണ്‍ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചയാളെ സമ്മതിക്കണം - ആധുനിക മലയാള സിനിമയെ മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം ആ വിദ്വാന്‍ അതൊപ്പിച്ചത് എന്നു് തോന്നിപ്പോവുന്നു.

ഫാസ്റ്റ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ബട്ടണ്‍ന്റെ സുഖമറിയാതെ മലയാളം സിനിമ കാശു മുടക്കി തീയേറ്ററില്‍ പോയിരുന്നു കാണുന്ന പാവം കാണികള്‍ക്ക് ഒരു സലാം.

1 comment:

Prime said...

ചില സിനിമകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ഫാസ്റ്റ് ഫോര്‍വേഡ് ബട്ടണിനു സ്പീഡ് പോര എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.