കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, December 14, 2011

ചെരയ്ക്കാന്‍ നടക്കുന്ന (ഇന്‍ഡോനേഷ്യന്‍) പോലീസ്


സംഗീതം നൃത്തം തുടങ്ങിയ ലളിതകലകളില്‍ മിക്കതും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനു ഹിതകരമല്ലെന്നു കണ്ട് സംഗീതപ്രേമികളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അവര്‍ക്ക് ചെരെച്ചു കൊടുക്കാന്‍ നടക്കുകയാണു ഇന്‍ഡോനേഷ്യയിലെ ഏതോ ഒരു പട്ടിക്കാടന്‍ സംസ്ഥാനത്തിലെ മതവാദി പോലീസ്.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/12/14/1323859057588/Police-officers-shave-the-005.jpg

വാര്‍ത്ത ഇവിടെ. സ്ളൈഡ്ഷോ ഇവിടെയും.

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.