കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, December 06, 2011

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭരിക്കാന്‍ കപില്‍ സിബല്‍

Kapil Sibal: Not censorship, but check on online content - The Times ...

Mr Sibal is reportedly upset over tampered photos of Congress party leaders

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ കപില്‍ സിബല്‍.!

ഭാരതത്തിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് തീര്‍ന്നതോടെയാണു കപിലന്‍ സിബിലന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റു ഭരിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കൊണ്ട് ശല്ല്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത്?

അഴിമതി രൂക്ഷമാവുന്നതും മറ്റും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാം. അഴിമതി നീക്കാന്‍ ഒരു പക്ഷെ സഹായിച്ചേക്കാവുന്ന ലോക്‌‌പാല്‍ ബില്ലിനു ഇടംകോലിടാം. പക്ഷെ, ഇന്റെര്‍നെറ്റ് ഭരിക്കാന്‍ കിട്ടുന്ന ചാന്‍സ് കളയാന്‍ പറ്റുമോ?

How corrupt is India? It's getting worse, index says

ഇവനൊന്നും വേറൊരു പണീമില്ലേ?


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.