കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, November 24, 2011

അര്‍ത്ഥരാത്രി ഏഴുമണിക്ക് ഭൂകമ്പം

ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വാര്‍ത്തയായി?

പോരാത്തതിനു്, മൂന്നംഗ കുടുംബത്തില്‍ മുപ്പതു പേരോ?

പോയി മൂന്നാം ക്ളാസ്സിലെ മാത്ത്മാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഡേ പത്രവാര്‍ത്തെയെഴുതാന്‍.!

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.