കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, August 24, 2011

ആംവേ

(പരിചയമില്ലാത്ത ഏതേലും ദേശി വളരെ കോര്‍ഡിയലായിട്ട് ഇദ് പോലെ കേറി മുട്ടുവാണേല്‍ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, അത് മിക്കവാറും വലിപ്പീരു പരിപാടിക്കാവും.)

http://www1.thani-malayalam.info/screenshots/images/desi-amway.png


(ആംവേ എന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ വേ എന്ന പിരമിഡ് / കറക്കു കമ്പനി)1 comment:

മനോജ് കുമാർ വി said...

ഹ ഹ. ആംവേക്കാരെ തടഞ്ഞ് വഴിനടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.