കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, May 31, 2011

തനിമലയാളം - മാര്‍ക്കറ്റ് ഷെയര്‍

തനിമലയാളം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവ കൂടുതലും ഏതൊക്കെ ഡൊമെയ്നില്‍ (ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ്, യാഹൂ ബസ്, ബ്ളോഗ്ഗര്‍.കോം, വേര്‍ഡ്പ്രസ്സ് തുടങ്ങിയവ..) നിന്നാണെന്നു് അറിയണം എന്നു തോന്നി. രണ്ട് മാസത്തെ ഡാറ്റ പ്ളോട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നു:


ഏപ്രില്‍ 2011മേയ് 2011

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.