കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, April 13, 2011

ഫ്രീക്കി റ്റ്യൂസ്‍ഡേ

ഇന്നലെ ഒരു "ഫ്രീക്കി" ദിവസമായിരുന്നു. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോവാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയതാണു ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ കാറുകളെ. അതായത്, ഒരു ഹെഡ്‍ലൈറ്റ് മാത്രം വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നവ.

ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പിന്നെയും പോവേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയോട്ടുന്നതിനിടെ എന്താണു കണ്ണില്‍ പെട്ടത്? കൂടുതല്‍ ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ വണ്ടികള്‍.

നാല്‍പത് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഇരുപത്താറ് ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ വണ്ടികള്‍ കണ്ടു.

ഏഴരയ്ക്ക് വീട്ടില്‍ പോവാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇനിയും ഒരു ഹെഡ്‍ലൈറ്റ് മാത്രമുള്ളവ നിരത്തില്‍ കാണുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു.

വീട്ടിലേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് തിരിവും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ദാ വരുന്നൊരു ഹോണ്ട സിവിക് - ഒറ്റക്കണ്ണന്‍.

കഷ്ടിച്ച് ആകെ ഒരു മണിക്കൂര്‍ വണ്ടിയോടിച്ചതില്‍ കണ്ടത് ഇരുപത്തേഴ് ഒറ്റക്കണ്ണന്സിനെ. ഫ്രീക്കീ യെസ്റ്റര്‍ഡേ ഇതല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്താണു‌?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.