കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, March 10, 2011

ജപ്പാനില്‍ വന്‍ ഭൂകമ്പം

ജപ്പാനില്‍ 8.9 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് -

സുനാമി?

No comments:

Followers

Index