കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, February 26, 2011

യൂ ഗോ ഗേള്‍!

മിടുക്കി അമ്മൂമ്മ!

http://malayalam.homelinux.net/screenshots/images/bike-ammoomma.jpg

(ഈമെയിലില്‍ ഫോര്‍വേര്‍ഡായി കിട്ടിയ ഒരു വക - പോസ്റ്റാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കൂ..! പകര്‍പ്പവകാശം ആര്‍ടേതോ ആണേ, എന്റേതല്ല..! )

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.