കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, December 02, 2010

ഇനിയെന്ന്?

ഇനിയെന്നാണൊരു വൈകുന്നേരം ഞാനാ ടെറസ്സില്‍ ചെന്നൊന്ന് നില്‍ക്കുക?

No comments:

Followers

Index