കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 23, 2010

ഫ്യൂസായ ട്യൂബ്

ഫ്യൂസായ ട്യൂബ് കത്തിക്കലായിരുന്നൂ ഒരു സമയത്തെ പ്രധാന ഹോബി. തയ്യല്‍ മെഷീന്റെ അറയിലായിരുന്നു അതിന്റെ കിടുതാപ്പുകള്‍ ഇന്നുവരേം സൂക്ഷിച്ച്
വെച്ചത്...

1 comment:

Prime said...

കെല്‍ട്രോണ്‍ കപ്പാസിറ്റര്‍ & ബെല്‍ 3055! കുറെ നാളായി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട്.

Followers

Index