കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, May 14, 2009

അജയ് ഭട്ട് (റോക്ക് സ്റ്റാര്‍)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീവി കാണവേ കണ്ണില്‍ പെട്ടൊരു കൊമേഴ്‌‌സ്യല്‍ - ഇന്റല്‍ ഫെല്ലോ ആയ അജയ് ഭട്ട് ആണു് അതിലെ താരം. യു.എസ്.ബി. തുടങ്ങിയവയുടെ കോ-ഇന്‍വെന്ററാണു് അജയ് ഭട്ട് എന്നു് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു.

വീഡിയോ ഇവിടെ: ലിങ്ക്.

3 comments:

വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan said...

Nice Presentation.He deserves It!

Solid Smoke said...

അതു കലക്കി!

Kiranz..!! said...

thatz an amazing info..Salute to intel to shoot the same..!

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.