കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 13, 2007

ഫീഡ്‌ റീഡിങ്ങിനു്‌ തണ്ടര്‍ബേര്‍ഡ്ഫീഡുകളുടെ ഗുട്ടന‍്സ് വിശദീകരിക്കുന്ന
ഈ വീഡിയോ കൂടെ സദയം കാണുക.


മോസില്ല തണ്ടര്‍ബേഡ് ഉപയോഗിച്ച്‌ സിന്‍ഡിക്കേഷന്‍ ഫീഡുകള് എങ്ങിനെ കൈകാര‍്യം ചെയ്യാം എന്നതിലേക്കാണു്‌, ഈ വീഡിയോ.

മോസില്ല കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഓപ്പണ്‌ സോഴ്സ് ഉല്‌പന്ന‌മാണു്‌ മോസില്ല തണ്ടര്‍ബേഡ്. മികവുറ്റ, സുരക്ഷിത‌മായ ഈമെയില്‌ ക്ളയന‍്റ്റ് എന്നതിനുപരി തണ്ടര്‍ബേര്‍ഡ്, ഒന്നാന്തരം ന‍്യൂസ്‌ ഗ്രൂപ്പ് റീഡറും, സിന‍്ഡിക്കേഷന്‍ ഫീഡ് റീഡറും കൂടെയാകുന്നു.

video

കോര്‍പറേറ്റ് ഫയര്‍വാളുകള്ക്ക്‌ പിന്നിലാണെങ്കിലും സിന‍്ഡിക്കേഷന്‍ ഫീഡ്‌ റീഡിങ്ങിനു്‌ തണ്ടര്‍ബേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ലിനക്സിലേതാണു്‌ വീഡിയോ എങ്കിലും, തണ്ടര്‍ബേര്‍ഡ് വിന‍്ഡോസിലും ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതല്‌ വിവരങ്ങള്ക്ക്‌ സദയം മോസില്ലാ.ഓര്‍ഗ്ഗ് എന്ന സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക..


കുറിപ്പുകള്:
  1. പേജിന്റെ‌ ഫീഡാണു്‌ ഉദാഹരണത്തില്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്‌.
  2. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വ്യ‌കത‌മായി കാണാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില് ശ്ര‌മിച്ചു‌ നോക്കൂ:
  3. ഈ വീഡിയോ ഇടാന്‍ പ്രേരണയായതു്‌ സുറുമയുടെ പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റാണു്‌.

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.