കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, April 25, 2007

അടങ്ങാത്ത അലകള്‍


യാഹൂ നടത്തിയ പകര്‍പ്പവകാശലംഘനത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെക്കുറിച്ച് മാര്‍ച്ച് 2007-ലെ ഡാറ്റാക്വസ്റ്റ് ലക്കത്തില്‍ പ്രിയ പദ്മനാഭന്‍ എഴുതിയ ലേഖനം:
Followers

Index