കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, December 01, 2005

മൊഴിയുടെ പേജിനെന്തു പറ്റി?വാമൊഴിയുടെ പേജ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു...അതോ സബ്‍സ്ക്രിപ്ഷൻ തീർന്നതാണോ?

അവരറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ?

metlak എന്നൊന്ന്‌ സെർച്ചി നോക്കൂ...

No comments:

Followers

Index